หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สุรินทร์ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

นายสุรพงษ์ สายยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (สนพ.สุรินทร์) ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ทางสนพ.สุรินทร์ มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และทั้งสองหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือ (MOU)ในการพัฒนาการนักศึกษาอาชีวะแลประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

 


ว้นที่ข่าว : 04/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,095,521 คน