หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.อำนาจเจริญ พัฒนากำลังคนรายจังหวัด

ข่าวภูมิภาค

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ (สนพ.อำนาจเจริญ) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ (กพร.ปจ.อจ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2561-2564 แยกตามอุตสาหกรรม/หน่วยงานเจ้าภาพหลักใน 5 อุตสาหกรรม ดังนี้ 1.อุตสาหกรรมภาคการเกษตร 2.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 4.อุตสาหกรรม  ยานยนต์ และ 5.อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ


ว้นที่ข่าว : 03/10/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 928,718 คน