หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สระแก้วทดสอบฝีมือคนพิการ ยกระดับช่างก่อสร้าง

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว (สนพ.สระแก้ว) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และช่างฉาบปูน ระดับ 1 ให้กับคนพิการทางขา และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 10 คน ตามโครงการ "แรงงานสระแก้วติดดาว...ฝีมือดี มีมาตรฐาน มีงานทำถ้วนหน้า" ด้วย ทั้งนี้ ช่างพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 345 บาท และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างวันละ 385 บาท เป็นการสร้างโอกาส ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 


ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,117,488 คน