หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาครูฝึกกพร. ยกระดับทักษะด้านยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

(11 กรกฎาคม 2560) นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และครูฝึกของกพร. ให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในรถยนต์ โดยใช้สื่อการฝึกที่เป็นคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 11/07/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,183 คน