หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีจัดพิธีปิดอบรม ช่างแอร์คนพิการ พร้อมมอบวุฒิบัตร ส่งเสริมการมีงานทำ

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดอบรมการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ เพื่อช่วยสร้างทักษะอาชีพ ในการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดฝึกอบรม ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายชัยชนะ ได้กล่าวในพิธีปิดอบรมว่า “การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า คนพิการทำงานได้ ไม่เว้นแม้แต่ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ที่น่าจะพบอุปสรรคในการทำงานพอสมควร แต่ การทำงานทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 23 คน สามารถจบการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ ด้วยความตั้งใจที่จะนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพจริง สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้คือ ในอนาคต ช่างเครื่องปรับอากาศ จะมีกฎหมายบังคับให้เป็นอีก 1 อาชีพ ที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้มีกฎหมายบังคับใช้ไปแล้ว”

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปิดอบรม นายขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบโมเดลคอมเพรสเซอร์ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้ใช้ในการฝึกอบรมต่อไป

 

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 11/07/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 996,244 คน