หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน จับมือเอกชนฝึกเคลื่อนที่ ปั้นช่างก่อสร้าง รับไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
(7 ก.ค. 60) อธิบดี กพร. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก กับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านก่อสร้าง ให้มีทักษะฝีมือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและได้มาตรฐาน เสริมอุตสาหกรรมก่อสร้าง เตรียมลงพื้นที่ 20 จังหวัดตั้งเป้าจัดอบรมครบ 400 คน ภายในกันยายนนี้ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก กับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในระบบให้มีทักษะฝีมือมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในด้านการก่อสร้าง 
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553-2559 กพร.ร่วมกับบริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม BlueScope Training Center (BTC) ในพื้นที่ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกพร. แล้ว 3 รุ่นรวม 69 คน ได้แก่ หลักสูตร ช่างติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 21 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 33 คน หลักสูตร การออกแบบ การติดตั้งผนัง วัสดุมุงและโครงสร้างสำเร็จรูปสมัยใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอบรม BlueScope Training Center (BTC) จังหวัดระยอง จำนวน 15 คน และจัดฝึกอบรมช่างติดตั้งโครงสร้างเหล็กและแผ่นเมทัลชีท โดยใช้รถบริการฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แก่ ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทหารกองประจำการ และช่างก่อสร้างทั่วไป ดำเนินการแล้ว 4,950 คน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ 20 ปีกระทรวงแรงงานของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อีกด้วย
นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของกพร. เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก และการจัดฝึกอบรมสาขา การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ขอนแก่น หนองคาย นครพนม ราชบุรี ระยอง เพชรบุรี สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ โดยใช้รถบริการฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดหากลุ่มเป้าหมายเข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน/แห่ง รวม 400 คน โดยเน้นกลุ่มที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พร้อมสนับสนุนวิทยากร วัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และหน่วยงานของกพร.เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึก และวันนี้(7 กรกฎาคม 2560) ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัก และหลักคาเหล็กเมทัลชีท จำนวน 22 คนอีกด้วย
การบูรณาการของทั้ง 2 องค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้มีทักษะและความรู้ ความชำนาญทันต่อเทคโนโลยีและได้มาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รับไทยแลนด์ 4.0 นายธีรพลกล่าว

ว้นที่ข่าว : 07/07/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,213 คน