หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือช่างภูฏาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

วัันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรคณะช่างชาวภูฏาน ในหลักสูตร Installer  Training Program โดยประเทศภูฏานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน ) (SCG) และสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่างก่อสร้าง ให้แรงงานชาวภูฏาน และนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรัฐบาลไทย ดำเนินการให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพ ดำเนินการจัดฝึกอบรมร่วมกับบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด โดยให้การสนับสนุนวิทยากร หัวข้อสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและออกประกาศนียบัตรร่วมกันเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม


ว้นที่ข่าว : 30/06/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,213 คน