หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ร่วมเอกชน เปิดตัว “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับมร.โยง เชิล โจ ประธาน บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการความร่วมมือ แนะนำอาชีพสาชาช่างอุตสาหการ ผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ซึ่งเป็นการใช้เว็ปแอปพลิเคชั่นประกอบด้วย คู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเป็นเครื่องมือให้นักเรียนค้นพบความถนัดของผู้เรียน และเข้าถึงข้อมูลอาชีพ สามารถวางแผนการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายในอนาคต

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่าในปัจจุบันนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเผชิญกับความท้าทายในการเลือกสายการเรียนศึกษาต่อ โดยบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในตนเองทั้งในด้านความสนใจ ความถนัด ข้อมูลอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อขาดในส่วนนี้ไปนักเรียนหรือเยาวชนหลายคนจะไม่สามารถจินตภาพเกี่ยวกับอาชีพที่มีอยู่หลากหลายในสังคมได้ จึงมักเลือกเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด ไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต ทำให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อระบบการศึกษาโดยเฉพาะด้านอาชีวะศึกษาไม่สามารถผลิตแรงงานฝีมือป้อนสู่ตลาด กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าศึกษาในด้านอาชีวะศึกษามากขึ้นตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้วยการร่วมกันดำเนิน โครงการความร่วมมือ แนะนำอาชีพสาชาช่างอุตสาหการ ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

          นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าเว็ปแอปพลิเคชั่น Samsung Career Discovery หรือ SCD ประกอบด้วยแบบสอบถามด้านอาชีพ คู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรม วีดีทัศน์แนะนำอาชีพกว่า 30 อาชีพ และความรู้เพิ่มเติมอีก 4 สาขา ได้แก่ ช่างอุตสาหการ สะเต็มศึกษา เกษตรกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ ล่าสุดทั้งสองหน่วยงานร่วมกันการเพิ่มวีดีทัศน์แนะนำอาชีพช่างอุตสาหการ ของนายกรกต นิจอนันต์ ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ ของกพร.ในสาขาช่างกลึง (CNC Lathe Machine) เป็นเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ และนายอรัญ ขุนหาญ สาขาช่างเชื่อม เป็นวิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับแรงงาน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือให้นักเรียนค้นพบความถนัดของผู้เรียน และเข้าถึงข้อมูลอาชีพ สามารถวางแผนการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้

          “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่จะต่อยอดไปเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ มีความพร้อมออกสู่โลกของการทำงานมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงอยากเชิญชวนให้มาใช้บริการสามารถกันเยอะๆ ซึ่งใช้บริการได้ที่เว็ป www.samsungslc.org www. Samsungslc/scd และ www.facebook.com/samsungslc” อธิบดีกพร. กล่าว

 

 


ว้นที่ข่าว : 09/06/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,024,449 คน