หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก. แรงงาน จับมือเอกชน ฝึกช่างก่อสร้างชุมชนกว่า 2,000 คนทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 300 ตัน โดยนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์จากนายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์จะถูกนำไปใช้ฝึกอบรมในการพัฒนาช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงานและบริการประชาชนและสังค

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังจากรับมอบผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ว่าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือที่พักอาศัย ต่างส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ กพร. ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว ซึ่งการร่วมมือกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ก็เช่นกัน ในปี 2560 บริษัทได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 300 ตัน รวมมูลค่า 720,000 บาท เพื่อนำไปฝึกอบรมช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงานและบริการประชาชนและสังคม เช่น ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่างปูนปั้นไม้เทียม ช่างปั้นโอ่งซีเมนต์ ช่างปูกระเบื้อง กลุ่มเป้าหมายการฝึกนอกจากคนที่สนใจฝึกอบรมทั่วไปแล้ว จะมีการดึงคนที่มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยวางเป้าหมายดำเนินการ 2,166 คน

          นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าเบื้องต้นจะดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 38 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ขอนแก่นกาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิษณุโลก น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา ตรัง และนราธิวาส และจะมีขยายการฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป การฝึกอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน ได้แก่ ศาลาชุมชน วัด โรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ เรือนจำ เป็นต้น

          “ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพลิกชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น สอคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ จะมีการเชิญภาคเอกชนจำนวน 24 บริษัท รวมทั้งบริษัท ปูนซิเมนต์ฯ มาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดอบรมอาชีพสาขาช่างที่ตลาดแรงงาน แก่คนในชุมชนและผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยด้วย โดยตั้งเป้าฝึกอบรมทุกสาขาไม่น้อยกว่า 10,000 คน  ที่ผ่านมาผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น ในปี 2560 กพร. ได้มีการฝึกสาขาช่างต่างๆ ไปแล้วกว่า 6,215 คน สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่สพร.และสนพ.ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2454035” อธิบดีกพร. กล่าว

 


ว้นที่ข่าว : 19/05/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,009,022 คน