หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ. ตรัง ร่วมพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

นางกิติมา  ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (สนพ.ตรัง) ร่วมพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 131 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 สำหรับโครงการนี้เป็นการดำเนินการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ปกครองจังหวัด ตำรวจ สาธารณสุข กองร้อยอส.จ.ตรัง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังจะดำเนินการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าค่ายด้วยระยะเวลา 3 วัน 18 ชั่วโมง  ประกอบด้วยสาขาการปูกระเบื้อง สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สาขาการสกรีน และสาขาการทำน้ำยาล้างจาน ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1


ว้นที่ข่าว : 16/05/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,009,021 คน