หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก. แรงงาน จัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ว่า กพร. กำหนดจัดงาน “แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบกิจการ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงาน โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้
การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จำนวน 20 สาขา โดยสาขาที่ได้รับความสนใจเข้าแข่งขันมากที่สุดคือ สาขาการถ่ายภาพในสตูดิโอ จำนวน 14 คน สำหรับสาขาการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาการถักโครเชต์ สาขาการวาดภาพระบายสี สาขาออกแบบโปสเตอร์ สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน สาขาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 12 คน ส่วนสาขาถักนิตติ้ง สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน สาขาสานตะกร้า มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 11 คน และสาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน สาขาอื่นๆ มีผู้เข้าแข่งขัน 8-9 คน รวมแล้วการแข่งขัน ครั้งนี้มีคนพิการประชันฝีมือ 209 คน ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา ชนะเลิศได้เหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท
นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า การดึงคนพิการเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีส่วนช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง และช่วยให้ผู้พิการสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคงด้วย อีกทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน ด้าน“มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ” กลุ่มแรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายต่อสาธารณชน ว่าคนพิการมีความรู้ ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนปกติ สามารถทำอะไรได้อีกมากมาย และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับบุคคลอื่นๆ ที่กำลังท้อแท้ให้มีพลังสู้ต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้พิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ กพร.ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการเพื่อรับเข้าทำงานด้วยแล้ว นายธีรพล กล่าว


ว้นที่ข่าว : 19/04/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,183 คน