หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ผลิตเชฟด้านอาหาร

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ (สนพ.กาฬสินธุ์) ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม แผนกผลิตอาหาร ตำแหน่งเดมี-เชฟ ซึ่งฝึกวันที่ 25 - 26 มีนาคม และวันที่ 1 - 2 และวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมสามารถประกอบอาหารได้หลายชนิด อาทิ เบเกอร์ทอดมันปลากราย, พิชซ่าหน้าแกงเขียวหวาน, ทาโก้ทูน่าสลัด, มันฝรั่งบดทอดกรอบสอดใส้ห่อหมกปลากราย เป็นต้น ซึ่งจะเป็น startup ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ประเภท fusion เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องอาหารดอกพะยอม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 


ว้นที่ข่าว : 05/04/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,211 คน