หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงานจับมือเซ็นทารา เปิดฝึกงานบริการกลุ่มด้อยโอกาส สร้างรายได้ 18,000 บาทต่อเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
   วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องบอลรูม C ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการปฐมนิเทศเยาวชนในโครงการ 4 สร้าง: สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทารา
     หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานโครงการดังกล่าวว่า โครงการ 4 สร้าง สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต สร้างอาชีพกับเซ็นทารา เป็นความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ระหว่างกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อจากโรงเรียน ประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนโสตศึกษา รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้พัฒนาความรู้ทักษะฝีมือและเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานด้านบริการและงานโรงแรมเป็นระยะเวลา 5 เดือน (840 ชั่วโมง) และสร้างอาชีพแก่นักเรียน ด้วยการรับเข้าเป็นพนักงานประจำเมื่อจบหลักสูตร โดยทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้จัดโครงการ 4 สร้างขึ้นติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว
     เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในวันนี้ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศขึ้น โดยมีนักเรียนที่เข้าฝึกงานกับทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเข้าร่วมการปฐมนิเทศรวม 156 คน
       หม่อมหลวงปุณฑริกกล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานเป็นการผลิตกำลังแรงงานฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการซึ่งมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) ของรัฐบาล พร้อมสอดคล้องกับนโยบาย 8 วาระปฏิรูปกระทรวงแรงงาน ด้านมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ (แรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ) ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
       หลักสูตรที่ดำเนินการนั้น เป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานโรงแรมประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานครัวและงานผู้ช่วยประกอบอาหาร การปฏิบัติงานด้านแม่บ้านและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรม ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติการจริงในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งในกรุงเทพและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตลาด กระบี่ อุดรธานี สงขลา เชียงใหม่   พังงา ซึ่งเริ่มดำเนินการฝึกตั้งแต่เมษายนถึงสิงหาคม 2560   
     คุณภัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ในช่วงปี 2555-2559 มีเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 493 คน ได้เข้าทำงานในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถดูแลตนเองและครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภัทรากล่าว

ว้นที่ข่าว : 01/04/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,211 คน