หน้าแรก > ข่าวภูมิภาค
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวภูมิภาค
 
สนพ. นนทบุรี ผลิตช่างปูกระเบื้อง

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า จากการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมมือกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้องนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 30 คน

และสาขาการปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 จำนวน 30 คน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

"เชื่อว่าทั้ง 30 คน จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอนเพราะข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรี ได้เผยข้อมูลแนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในช่วงปี 2559-2561 ไว้ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มเติบโตดี หลักๆ มาจากการเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งโครงการต่อเนื่องและ โครงการใหม่ๆ ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างภาคเอกชนในประเทศจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในปี 2560-2561 แต่ภาวะการแข่งขันในธุรกิจอาจรุนแรง ซึ่งจะกระทบความสามารถในการทำกำไรของผู้รับเหมา SMEs ที่ค่อนข้างเสียเปรียบด้านต้นทุนและโอกาสการเข้าถึงตลาด  นอกจากนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ยังมีโอกาสรับงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันทางการตลาดด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังคงมีความต้องการแรงงานฝีมืออีกเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน" นางวิจิตรา กล่าวในตอนท้าย

 


ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,213 คน