หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ถือฤกษ์วันสถาปนา เริ่มบริการปชช.ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2560 และพิธีเปิดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน ว่า ในโอกาสที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งมาเป็นเวลา  25 ปี ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2535 และมีการพัฒนาภารกิจการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของประเทศมาเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน 20 ปีของกระทรวงแรงงาน สำหรับปี 2560 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ยกระดับจัดตั้งสถาบันนำร่อง 12 แห่งให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ละแห่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน  การดำเนินงานโครงการแรงงานติดดาว เพื่อจูงใจให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มากขึ้น เพื่อยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นและรับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ซึ่งประกาศแล้ว 67 สาขา นอกจากนี้ยังดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงาน โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ โดยเพิ่มช่องทางการยื่นรับรองหลักสูตร ด้วยการยื่นผ่านระบบ E-Service ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ แล้วกว่า 2,215,519 คน รวมค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1,172,306,356.37 บาท  สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้นำระบบ E-testing  มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ แรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า กพร.ยังดำเนินงานอีกหลายด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของประเทศเพื่อรองรับการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  สำหรับ โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยใจกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กพร.จัดขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติพี่น้องและเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเวลาปกติ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญตาม 8 วาระปฎิรูปของกระทรวงแรงงานด้าน Safety Thailand 

                นายธีรพล กล่าวอีกว่า ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดตั้งจุดบริการประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ให้บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และรถจักรยานยนต์ เบื้องต้น การฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เฝ้าระวังอันตราย พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมในจุดบริการประชาชน อาทิ บริการจุดพักรถ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยตั้งจุดบริการบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึง 17 เมษายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิปปอน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ และศูนย์บริการไทร์พลัส บริษัท สยามมิชลิน ร่วมให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

                นอกจากนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบการแบบเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการขนส่งทางบก ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก สำหรับสำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งผู้ประกันตนกลับบ้าน” โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 และจะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ณ สถานีขนส่งหลัก เช่น หมอชิด สายใต้ หัวลำโพง ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสงกรานต์ นายธีรพลกล่าว


ว้นที่ข่าว : 15/03/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,023,213 คน