หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอาชีพให้คนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

(13 มีนาคม 2560) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพคนพิการ” หลักสูตรการถ่ายภาพและตกแต่งภาพมืออาชีพ (ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและตกแต่งภาพมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มทักษะอาชีพ และพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างเชื่อมมั่น และมีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม ตึก AIA กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 13/03/2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 996,244 คน