ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 636
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ จำนวน 3 ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างออกแบบปกพร้อมถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 3 ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Technical Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์วุฒิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ราคากลางเช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกิจกรรม One School One Country โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 636 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,007 คน