ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 1076
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 120 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำเพจแนะนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 23 และ 26 กรกฎาคม 2561 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำชุดวงจรสำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำเพจแนะนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าใช้บริการจอแสดงผลขนาดใหญ่ (VDO WALL) สำหรับการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้งอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1,076 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,037,650 คน