ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 817
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการฝึกประเภทวีดิทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 90 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเ)พาะเจาะข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนิตยสาร Honeymoon+travel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 817 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,838 คน