ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 304
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
สพร.8 นครสวรรค์ ยกระดับไฟฟ้าภายในอาคาร
สนพ.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
“DSD Wellness Academy” สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
สนพ.พะเยา ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา ยกระดับช่าง
"สนพ.ตรัง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ"
“DSD Wellness Academy” ฝึกแรงงานนอกระบบ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความงาม เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ อบต.ตูมใหญ่ เพิ่มทักษะ Excel ให้กับเจ้าหน้าที่
สนพ.แม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
สพร. 2 สุพรรณบุรี เพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผ้าทอลายพื้นเมือง
สนพ.เลย ฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
สพร. 5 นครราชสีมา ยกระดับฝีมือ สาขาหัวหน้างานสมัยใหม่
สนพ.มหาสารคาม พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0
สนพ.มุกดาหารบูรณาการโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชัวิตของผู้กระทำผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
สนพ.นครพนม อบรมแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์
สนพ.พิจิตร ยกระดับฝีมืออาหารไทย
สพร.นานาชาติ ฝึกอบรม การบริหารการประเมินผลด้วย CBT
สนพ.อุตรดิตถ์ ยกระดับฝีมือแรงงานสาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
สนพ.อุตรดิตถ์ ยกระดับฝีมือแรงงานสาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 304 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 997,839 คน