ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่แรงงานคุณภาพ (Super worker)
...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เปิดฝึกอบรม ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่แรงงานคุณภาพ (Super worker) ภายใต้โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จำนวน 2 รุ่น ร่วมกับ บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นช่างประจำร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นละ 20 คน ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง โดยรุ่นแรกนี้ดำเนินการฝึก ระหว่างวันที่ 11 - 12, 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารฝึกอบรม บริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จำกัด


ว้นที่ข่าว : 15/2/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ