ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
...
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ, การดูแลรักษาต้นไม้หรือสวยไม้ประดับหรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของราชการ, การจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปิดหน้าจอ