หน้าแรก > ประวัติหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
ประวัติหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
 

ประวัติหน่วยงาน

      ในปี พ.ศ. 2534 จังหวัดฉะเชิงเทราขอให้กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จากที่ดินสาธารณประโยชน์หนองไผ่ หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จำนวน 25 ไร่ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเริ่มก่อตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้ในปีงบประมาณ 2536 แล้วเสร็จเริ่มดำเนินการภารกิจ กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2538 โดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและพัฒนากำลังแรงงานที่ขาดคุณภาพให้มีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานมากขึ้นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา   ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190   

โทรศัพท์    038-851221-3       โทรสาร   038-851220

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    นายพิษณุพงษ์  พุ่มมะรินทร์   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
 email :  pp221100@gmail.com