หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ และยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (สาขาอาชีพควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ) เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากกฏหมายจะมีผลใช้บังคับวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นี้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยยื่นสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ และยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทุกวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3885 1220 - 3


ว้นที่ข่าว : 25/09/2559