หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนางทิพาพรรณ ไทยมี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและแนงทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ


ว้นที่ข่าว : 25/09/2559