หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งฃาติ สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ใหัแก่ พนักงานสถานประกอบกิจการ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (6 ชั่วโมง) ให้แก่ ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุงของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดฉะเฃิงเทรา จำนวน 17 คน  ในวันที่ 27 เมษายน 2559  ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการทดสอบฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 


ว้นที่ข่าว : 30/04/2559