หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้แก่ พนักงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 คน ในวันที่ 20  มีนาคม 2559  ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการทดสอบฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 


ว้นที่ข่าว : 25/03/2559